home

12 +

oferty firm ubezpieczeniowych

Oferta

Ubezpieczenia na życie.

Ubezpieczenie na życie jest produktem fakultatywnym, co oznacza, że jego wykupienie nie jest konieczne - jest to usługa tylko dla chętnych osób. Niemniej jednak, duża część osób chętnie korzysta z wykupienia polisy na życie, ponieważ racjonalnie myślą o przyszłości i o zabezpieczeniu finansowym bliskich osób. Niestety nie wiemy co wydarzy się za kilka dni, a więc ochrona pieniężna rodziny może okazać się zbawienna. Ubezpieczenia na życie gwarantuje bowiem zachować stabilność finansową rodziny po śmierci ubezpieczonego. 


Polisa na życie jest formą zabezpieczenia pieniężnego najbliższych osób osoby ubezpieczonej w przypadku jego śmierci. Jeżeli, więc ubezpieczony ulegnie śmiertelnemu wypadkowi, jego rodzina otrzyma solidne świadczenie. Dlatego też, ubezpieczenie na życie pozwoli na ochronę finansową naszą i naszych bliskich. Co więcej, produkt ten może być rozszerzony o inne świadczenia takie jak: hospitalizacja, złamania, urodzenie się dziecka żywego i martwego. Co ciekawe, usługa ta może objąć nas zabezpieczeniem na kwotę nawet kilku milionów złotych – to wszystko zależy od wariantu polisy, na który się zdecydujemy. Warto podkreślić, że ubezpieczenie na życie online możemy wykupić – jest to sposób szybki, łatwy i przyjemny, który ograniczy niepotrzebny, bezpośredni kontakt z towarzystwem ubezpieczeniowym.

Ubezpieczenie grupowe

Obecnie na rynku pracy bardzo często pracodawcy oferują swoim pracownikom polisę na życie, jako forma benefitu pracowniczego. Jest to, niewątpliwie. korzystna oferta z uwagi na fakt, że ubezpieczenia grupowe mają korzystniejsze warunki i mniejsze składki do płacenia niż w przypadku wykupienia indywidualnej oferty. Dlatego też, sondaże wykazują duże zainteresowanie tym benefitem wśród pracowników. Nic dziwnego, oferty te są zazwyczaj naprawdę atrakcyjne, a ich zakres jest szeroki i obejmuje przede wszystkim śmierć ubezpieczonego, małżonka, dziecka, urodzenie się dziecka (również martwego), złamania, pobyt w szpitalu. Zatem zakres jest naprawdę obszerny. Co ważne, możemy także ubezpieczyć swojego małżonka, a nawet partnera życiowego i dziecko. Pamiętajmy jednak, że każde towarzystwo ubezpieczeniowe ma różne warunki umowy i często mogą one się od siebie różnić. Niemniej jednak, zgłoszenie się do ubezpieczenia grupowego w miejscu pracy wymaga jedynie wypełnienia odpowiedniej deklaracji przystąpienia ubezpieczonego i współubezpieczonego, dodatkowo pracodawca przekaże do uzupełnienia oświadczenie zezwalające na potrącenie składki z wynagrodzenia pracownika na poczet polisy na życie – zatem składka będzie automatycznie przekazana z wypłaty do towarzystwa ubezpieczeniowego. 

Jak określić sumę ubezpieczenia?

Sumą ubezpieczenia będzie kwoto, jaką nasi bliscy otrzymają w przypadku naszej śmierci. Jest to też czynnik, który w znacznej mierze decyduje na wysokości należnej składki – im wyższa będzie suma ubezpieczeń, tym wyższa będzie składka. Dlatego też, do naszej roli pozostaje oszacowanie tejże kwoty w sposób jak najbardziej racjonalny. Warto, więc wziąć pod uwagę, przy ustalaniu sumy ubezpieczenia, wszystkie nasze większe zobowiązania takie jak: kredyty hipoteczne i inne pożyczki, które w razie naszej śmierci mogłyby znacznie obniżyć jakość życia naszej rodziny. 

Jakie wybrać towarzystwo ubezpieczeniowe?

Wybierając polisę ubezpieczeniową warto zaznajomić się z ofertami różnych towarzystw ubezpieczeniowych i porównać, jaki zakres i jaka składka najbardziej nam odpowiada. Mając obraz jakie usługi oferują inne towarzystwa możemy śmiało negocjować warunki umowy. Pamiętajmy, że wybierając polisę należy zwrócić szczególną uwagę na wyłączenia, które będą nas obejmować – aby w późniejszym czasie się nie rozczarować. 

Kto otrzyma środki z ubezpieczenia, w razie mojej śmierci?

Wypełniając deklarację ubezpieczeniową warto jest wskazać uposażonych – czyli osoby, które będą uprawnione do poboru odszkodowania. Co więcej, jako uposażonych możemy wskazać więcej niż jedną osobę, określając przy tym procentowy podział. Brak wskazania uposażonych będzie skutkować wypłaceniem odszkodowania według obowiązujących przepisów prawa.

Czy hobby może wpłynąć na wysokość składki?

Oczywiście. Jeśli Twoim hobby jest sport ekstremalny, musisz się liczyć z tym, że składka ubezpieczeniowa może ulec znacznego zwiększeniu. 

 

Od czego zależeć będzie składka ubezpieczeniowa?

Składka ubezpieczeniowa różni się oczywiście od wariantu produktu, na który się zdecydujemy. Niemniej jednak, wysokość składki uzależnione jest również od następujących czynników:

 • płeć,

 • wiek,

 • rodzaj wykonywanej pracy zawodowej,

 • okres obowiązywania umowy,

 • stan zdrowia

 • historia choroby,

 • suma ubezpieczenia.

 

 

Towarzystwo ubezpieczeniowe sporządzając umowę weźmie pod uwagę wszystkie czynniki wskazane przez ubezpieczonego i wówczas wyliczy adekwatną wysokość składki. Pamiętajmy, że nie należy podawać nieprawdziwych informacji o stanie zdrowia – istnieje bowiem ryzyko, że towarzystwo ubezpieczeń uzna, że zatailiśmy prawdę o swoim stanie zdrowia i odmówi też wypłaty odszkodowania. 

  Wyślij zapytanie

  Zamów rozmowę z doradcą