Wakacje kredytowe
Finanse

Wakacje kredytowe – najważniejsze informacje

Wakacje kredytowe – najważniejsze informacje

Zapisy dotyczące odroczenia spłaty kredytów, jakie wprowadzono zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 2022 r., popularnie znane jako rządowe wakacje kredytowe, stanowią formę wsparcia umożliwiającą przesunięcie spłaty nawet o 8 rat kredytu hipotecznego w polskiej walucie. Celem tego rozwiązania jest ułatwienie sytuacji dla kredytobiorców w obliczu wzrostu podstawowych stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego, co przekłada się na wzrost miesięcznych rat kredytowych.

Dla kogo są wakacje kredytowe?

Rządowe wakacje kredytowe różnią się od tych stricte oferowanych przez banki. Zgodnie z przepisami Ustawy, instytucje finansowe są zobowiązane udzielić tego wsparcia na wniosek każdego klienta spełniającego określone warunki. Oznacza to, że bank nie ma prawa odmówić udzielenia wakacji kredytowych, jeśli spełniasz wymogi prawne. Dodatkowo, to ty decydujesz, które raty chcesz odroczyć. Co jest wymagane?

 • Posiadanie kredytu hipotecznego w polskiej walucie, zaciągniętego w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych,
 • Podpisanie umowy na kredyt hipoteczny przed 1 lipca 2022 r., i zakończenie jego spłatę co najmniej po 6 miesiącach od tej daty,
 • Bycie osobą fizyczną, która zawarła umowę kredytową z bankiem dla celów osobistych.

Kogo nie obowiązują wakacje kredytowe?

 • Osoby, które sfinansowały zakup mieszkania kredytem hipotecznym przeznaczonym na wynajem (posiadając już inny lokal na własność), są wyłączone z rządowego wsparcia.
 • Odroczenie spłaty rat dotyczy tylko jednego kredytu hipotecznego, ponieważ tylko jedno zobowiązanie może pokrywać własne potrzeby mieszkaniowe kredytobiorcy. W przypadku posiadania dwóch kredytów, wakacje kredytowe mogą dotyczyć tylko jednego z nich.
 • Rządowe wakacje kredytowe są dostępne także dla kredytów na zakup działki budowlanej lub budowę domu, pod warunkiem, że nieruchomość ma zaspokoić własne potrzeby mieszkaniowe.

Jak złożyć wniosek o wakacje kredytowe?

Gdy spełniasz wszystkie kryteria uprawniające do tego rozwiązania, możesz złożyć wniosek o wakacje kredytowe. Możesz dostarczyć go osobiście do banku, który udzielił Ci kredytu – za pośrednictwem formy pisemnej, mailowej lub korzystając z bankowości elektronicznej. Wystarczy wejść w zakładkę konkretnego banku pod nazwą:

 • Wakacje kredytowe Millennium
 • Wakacje kredytowe mBank
 • Wakacje kredytowe PKO BP
 • Wakacje kredytowe Santander
 • Wakacje kredytowe Alior Bank
 • Wakacje kredytowe ING

Jeśli składasz wniosek o wakacje kredytowe w Banku Pekao S.A., możesz zrobić to poprzez mobilną aplikację PeoPay. W sekcji “Dyspozycje i zaświadczenia” po zalogowaniu się do aplikacji tego banku znajdziesz formularz elektroniczny dotyczący wakacji kredytowych. Niektóre polskie banki, takie jak Bank Pocztowy, rozpatrują wnioski o wakacje kredytowe wysyłane drogą mailową. W każdym przypadku Twój wniosek o wakacje kredytowe powinien zawierać:

 • dane osobowe,
 • dane banku,
 • numer umowy kredytowej,
 • określenie okresu lub okresów, w których chcesz zawiesić spłatę kredytu,
 • oświadczenie, o chęci zaspokojenia jedynie swoich potrzeb mieszkaniowych.

Pamiętaj, że oświadczenie to podlega rygorowi odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Po złożeniu wniosku bank odroczy spłatę kredytu. Najlepiej złożyć wniosek nie później niż w dniu spłaty kolejnej raty. Bank ma wtedy czas na wysłanie potwierdzenia do 21 dni. Dostaniesz również informację na temat wysokości opłaty z tytułu ubezpieczenia.

Czy wakacje kredytowe się opłacają?

Wakacje kredytowe Oleśnica mogą być korzystne dla osób, które mają trudności z terminową spłatą rat. Dzięki nim unikną negatywnych konsekwencji, takich jak odsetki, kary i prowizje. Warto rozważyć zawieszenie spłaty rat, zwłaszcza jeśli uzyskane dzięki temu “oszczędności” będą przeznaczone na nadpłatę kredytu hipotecznego, co może skrócić okres spłaty lub obniżyć wysokość przyszłych rat. Na chwilę obecną nie ma pewności co do terminu zakończenia możliwości składania wniosków o wakacje kredytowe w bankach. Istnieje prawdopodobieństwo, że w 2024 roku to rozwiązanie będzie nadal dostępne, jednak tylko dla kredytobiorców napotykających trudności finansowe.

Dodaj komentarz