Finanse

Program pierwsze mieszkanie – najważniejsze informacje

Bezpieczny Kredyt 2% i Konto mieszkaniowe – program rządowy Pierwsze Mieszkanie już od lipca?

Pierwsze Mieszkanie, czyli nowy program mieszkaniowy wspomagający młodych Polaków w sfinansowaniu zakupu pierwszej nieruchomości, ma wystartować już w lipcu 2023 roku. Rząd przewiduje dwa modele wsparcia — kredyt z dopłatami bądź specjalne konto oszczędnościowe. Sprawdź, kto  będzie mógł skorzystać z programu i jakie warunki trzeba spełnić, aby uzyskać pomoc w zakupie domu lub mieszkania.

Pierwsze Mieszkania — o czym musisz wiedzieć?

Pierwsze informacje na temat programu pojawiły się już w ubiegłym roku. Celem nowego projektu jest rozwiązanie problemu rosnących cen kredytów hipotecznych oraz ułatwienie młodym Polakom zakupienia własnej nieruchomości. Odbiorcami programu są osoby, które nie mogą pozwolić sobie na zakup własnego domu lub mieszkania i nie mają perspektyw na dokonanie takiego zakupu w ciągu najbliższych kilku lat.

Bezpieczny kredyt 2% — na czym to polega?

Bezpieczny kredyt hipoteczny, z niskim oprocentowaniem przez pierwsze 10 lat spłaty, będzie udzielany po spełnieniu kilku warunków. Po pierwsze, łączna kwota zobowiązania nie może przekroczyć 500 tys. zł (osoby samotne) bądź 600 tys. zł (małżeństwa bądź rodzice co najmniej jednego dziecka). Kolejnym warunkiem jest wysokość wkładu własnego do kredytu hipotecznego, która nie może przekroczyć 200 tysięcy zł. Równie ważną kwestią jest przeznaczenie kredytu. Pomoc będzie udzielana wyłącznie w przypadku zakupu lokalu bądź domu (lub na jego budowę) przeznaczonego na cele mieszkaniowe. W ciągu pierwszych 10 lat kredytobiorca będzie spłacać zobowiązanie zgodnie z ustalonym oprocentowaniem, wynoszącym 2%. w ratach malejących, natomiast po upływie tego czasu — według standardowego oprocentowania i w równych ratach. Warto przy tym zaznaczyć, że dopłaty od rządu nie uwzględniają marży ani prowizji bankowej.

Konto Mieszkaniowe — jak wygląda w praktyce?

Drugim rozwiązaniem, przewidzianym przez program rządowy, jest specjalne konto oszczędnościowe, na którym można będzie odkładać pieniądze na przyszły zakup nieruchomości. W takim przypadku okres oszczędzania może wynosić od 3 do 10 lat, przy czym miesięczne wpłaty na konto nie mogą być mniejsze niż 500 zł i większe niż 2000 zł. Kwestią otwartą jest wysokość oprocentowania konta — ta kwestia będzie regulowana indywidualnie przez banki. Istotną korzyścią dla osób, które zdecydują się skorzystać z tego rozwiązania, jest zwolnienie z podatku Belki. Co istotne, dokonując przynajmniej 11 wpłat na konto w ciągu roku, oszczędzający uzyskają premię mieszkaniową od państwa, której wysokość wyniesie tyle samo co roczny wskaźnik inflacji bądź wskaźnik zmiany stawki za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego.

Program rządowy Pierwsze Mieszkanie — jakie wymogi trzeba spełnić?

Warunki skorzystania z programu rządowego są bardzo transparentne. Rozwiązanie jest dedykowane wszystkim osobom, które nie mają możliwości, aby zaspokoić swoje potrzeby mieszkaniowe. Trudna sytuacja gospodarcza kraju oraz wysoka inflacja stanowią barierę przed zaciągnięciem zobowiązania uniemożliwiają młodym Polakom zamieszkanie “na swoim”. Dzięki wprowadzeniu dopłat rządowych do odsetek można sfinansować zakup lokalu lub szybciej uzbierać środki na ten cel. Warto przy tym zaznaczyć, że średnie oprocentowanie kredytu o stałej stopie procentowej wynosi obecnie ok. 8,5%, co oznacza, że rządowe dopłaty pokryją bardzo dużą część odsetek. W przypadku zaciągnięcia zobowiązania w kwocie 500 tysięcy zł, mogą wynieść nawet 235 tys. zł

Kto może skorzystać z programu Pierwsze Mieszkanie?

Program Bezpieczny Kredyt ma być docelowo przeznaczony dla osób w wieku poniżej 45 lat, które nie są właścicielami nieruchomości i nie miały w przeszłości żadnego prawa własności lub spółdzielczego prawa do mieszkania lub domu jednorodzinnego. Wyjątkiem są sytuacje, kiedy własność dotyczy nie więcej niż połowy lokalu bądź lokal został odziedziczony, a kredytobiorca nie zamieszkuje pod tym adresem. Konto Mieszkaniowe jest natomiast dedykowana osobom, które nie mają własnej nieruchomości (ani nie miały takiej w przeszłości) lub dysponują jednym lokalem mieszkalnym, niemniej mieszkają w nim co najmniej dwójką dzieci.

Program Pierwszy Mieszkanie — kiedy ruszy?

Pomimo że program rządowy wydaje się dopracowany, wciąż nie wiadomo, kiedy wystartuje. Zgodnie z zapowiedziami rządu ma to nastąpić nie później niż w trzecim kwartale bieżącego roku. Zdania ekspertów na temat rządowej inicjatywy są podzielone. Z jednej strony ekonomiści chwalą ogólne założenia programowe (szczególnie tanie kredyty), które w istocie powinny ułatwić Polakom zakup pierwszej nieruchomości. Z drugiej jednak zauważają, że wdrożenie programu wymagałoby zastosowania łagodniejszych zasad wyliczania zdolności kredytowej. Nie ulega jednak wątpliwości, że sama idea programu wydaje się bardzo atrakcyjna dla młodych osób, które nie mogą pozwolić sobie na zakup mieszkania własnościowego. Warto zauważyć także, że założenie konta oszczędnościowego przyniesie duże korzyści dla osób, które upatrują możliwości zarobku w depozycie bankowym.

Dodaj komentarz